Neurovývojová stimulace

Neurovývojová stimulace a primární reflexy

Primární reflexy jsou během prvního roku života dítěte velmi důležitým faktorem pro správný psychomotorický vývoj dítěte. V průběhu prvního roku dítěte se primární reflexy postupně inhibují (mizí) a nahrazují je posturální reflexy, které máme až do dospělosti a stáří.

Pokud se z nějakého důvodu primární reflexy během prvního roku života neinhibují, mohou v následujících obdobích negativně ovlivňovat vývoj dítěte a rozvoj jeho dovedností. V těchto případech hovoříme o přetrvávajících primárních reflexech.

Neurovývojová stimulace se zaměřuje na odstranění těchto nežádoucích primárních reflexů a nastavení posturálních reflexů, které jsou pro člověka žádoucí.


Na co všechno mohou mít primární reflexy vliv? Pro koho je neurovývojová stimulace vhodná?

Metoda je vhodná pro široké spektrum dětí.

Jedná se především o děti:

 • s poruchami řeči – vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči

 • s poruchami pozornosti – ADHD, ADD

 • se symptomy autismu (přecitlivělost na sluchové, hmatové, čichové či zrakové vjemy, nedívá se do očí, straní se dětí)

 • s obtížemi se čtením a psaním (dyslexie)

 • s dalšími specifickými poruchami učení (dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie)


Jak poznám, že je metoda vhodná právě pro mé dítě?

Pokud má Vaše dítě obtíže s některou výše uvedenou oblastí či jejich kombinací, je pro ně metoda s největší pravděpodobností vhodná.

Napoví Vám také tyto projevy:

 • Přecitlivělost na různé zvuky (štěkot psa, digestoř, vysavač,…)

 • Snadná vyrušitelnost, dítě hůře drží pozornost

 • Problémy se soustředěním

 • Citlivost na světlo, dítě má obtíže s černými písmeny na bílém papíře

 • Alergie, problémy s imunitou, častá onemocnění horních cest dýchacích

 • Emoční labilita

 • Horší rovnováha

 • Oslabená hrubá či jemná motorika, oslabená grafomotorika

 • Snížený či zvýšený svalový tonus

 • Problémy se psaním

 • Obtíže s koordinací oko-ruka

 • Horší spolupráce mozkových hemisfér

 • Problém dát ruku přes střed těla

 • Zkřížená či nevyhraněná lateralita (i po dovršení 8 let věku)

 • Pomočování

 • Problémy zaostřit oči do dálky a zpět na papír a dalšíJak probíhá cvičení neurovývojové stimulace?

Během úvodní konzultace provedu specifickou diagnostiku přetrvávajících primárních reflexů. Určím, které reflexy u Vašeho dítěte stále přetrvávají a v jaké míře. Na základě těchto výsledků doporučím, zda je pro Vaše dítě neurovývojová stimulace vhodná.

Doporučená cvičení se provádějí v pohodlí domova a nezabírají více než 10 minut denně.

S klienty se scházím jednou měsíčně na konzultaci, kde prověřím dosavadní postup a stanovím nové cvičební úkoly.

V průběhu měsíce pak spolu, obzvláště ze začátku terapie, komunikujeme, rodiče mi zasílají případně videa tak, abychom včas podchytili nejasnosti. 

Běžná doba trvání neurovývojové stimulace je zhruba 12 - 15 měsíců.

 

Bude potřeba pro cvičení neurovývojové stimulace něco pořídit?

Cviky neurovývojové stimulace jsou sestaveny tak, aby mohly být prováděny v pohodlí domova bez dražších speciálních pomůcek. Většinou si vystačíme s tím, co máte doma.


Doporučuje se neurovývojová stimulace kombinovat s dalšími metodami?

Ano, rozhodně. Já sama neurovývojovou stimulaci velmi ráda kombinuji např. s Benaudira sluchovým tréninkem, dále s cviky na propojení hemisfér a zrakově-kognitivním tréninkem. Dosahujeme tímto výrazně lepších výsledků. Kombinování má však svá pravidla a při nastavování terapeutické péče zohledňuji individuální potřeby každého klienta zvlášť.


Ceny vstupního a kontrolního vyšetření zde: 


Více informací ohledně přetrvávajích primárních reflexů a jejich symptomů naleznete na 

www.cortexacademy.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!