Benaudira

Sluchový trénink Benaudira

Benaudira je vysoce individualizovaná terapie zaměřená na optimalizaci sluchového zpracování v mozku.

Foniatr Vám pravděpodobně sdělil, že Váš potomek má normální sluch. Znamená to, že Vaše dítě není nedoslýchavé či nemá těžce postižený sluch. Zatímco sluchový orgán je odpovědný za to, co dítě slyší, je mozek ten, který slyšené informace zpracovává. V tomto zpracování mohou někdy vznikat obtíže.

Mnoho dětí s vývojovou dysfázií, poruchami pozornosti nebo specifickými poruchami učení (tzv. dys-poruchy) má sluchové zpracování v mozku oslabené.

Benaudira prostřednictvím tréninku sluchové zpracování v mozku zlepšuje a optimalizuje.

 • Benaudira je sluchový trénink - prostřednictvím sluchu stimuluje a trénuje mozek.

 • Benaudira nenahrazuje diagnostiku nebo léčbu lékařem ani logopedickou nebo speciálně pedagogickou péči.

Na co všechno může mít oslabené sluchové zpracování vliv? Pro koho je Benaudira vhodná?

Metoda je vhodná pro široké spektrum dětí, ale i dospělých.

Zaměřuje se především na tyto oblasti obtíží:

 • Sluch (sluchové zpracování, oslabená sluchová paměť)
 • Řeč (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslálie - problémy s výslovností, koktavost)
 • Čtení a psaní (dyslexie)
 • Další specifické poruchy učení (především dysortografie, dyskalkulie)
 • Pozornost (poruchy pozornosti ADHD či ADD)

Jak poznám, že je metoda vhodná právě pro mé dítě?

Pokud má Vaše dítě obtíže s některou výše uvedenou oblastí či jejich kombinací, je pro ně metoda s největší pravděpodobností vhodná. 

Napoví Vám také tyto projevy oslabeného sluchového zpracování:

 • Dítě je přecitlivělé na různé zvuky (štěkot psa, digestoř, vysavač,…)

 • Dítě je snadno vyrušitelné zvuky, hůře drží pozornost

 • Dítě vypadá, že Vás neslyší (ačkoli dle vyšetření u foniatra má dítě sluch v normě)

 • Dítě má obtíže s porozuměním v hlučnějším prostředí

 • Dítě má problémy se soustředit

 • Dítě má problém s opakováním slov

 • Dítě zaměňuje podobně znějící slova

 • Dítě má problémy s pravopisem

Během vstupní konzultace provedeme diagnostiku různých oblastí sluchového vnímání a na základě výsledků diagnostiky budeme schopni finálně určit, zda metoda vhodná je či není.


Jak poznám, že je metoda vhodná pro mě jako dospělého?

My dospělí si již spoustu obtíží dokážeme na rozdíl od dětí kompenzovat. Nicméně oslabené sluchové zpracování může stále mít velký vliv na naši koncentraci a vyšší unavitelnost. Důsledkem mohou být i bolesti hlavy. Pokud tedy máte pocit, že se nejste schopni delší dobu soustředit, že Vám "praskne" hlava, když se překřikují děti či se neorientujete dobře v hlučném prostředí a hlučné prostředí Vás unavuje, je pro Vás metoda pravděpodobně velmi vhodná.

Během vstupní konzultace provedeme diagnostiku různých oblastí sluchového vnímání a na základě výsledků diagnostiky budeme schopni finálně určit, zda metoda vhodná je či není.


Jak probíhá trénink Benaudira?

Během vstupní konzultace provedu individuální diagnostiku sluchového zpracování. 

Na základě výsledků bude v Benaudira centru v Německu specialisty vytvořena individualizovaná hudba.

Hudba se poslouchá 2-3 měsíce po dobu cca 10 minut denně. Poté dochází k přeměření a nastavení nové individualizované hudby.

Pro dosažení a udržení optimálních výsledků je zapotřebí cca 3-5 cyklů poslechu.

Hudba je relaxační, příjemná na poslech.

Benaudiru je velmi vhodné kombinovat s neurovývojovou stimulací, obě metody jdou "tzv. ruku v ruce".Bude potřeba pro trénink Benaudira něco pořídit?

Pro dosažení požadovaného efektu je důležité používat sluchátka, která byla testována pro metodu Benaudira. Jedná se o běžné typy sluchátek, které snadno zakoupíte v obchodech jako Alza, Datart apod…

Cena jednoho cyklu individualizované hudby je 40 EUR, je hrazena přímo Benaudira centru v Německu. Pokud zvolíte variantu CD nosiče, platíte ještě za poštovné 2 EUR. Pokud zvolíte variantu MP3 do telefonu, je potřeba jednorázově zakoupit speciální aplikaci za 299 Kč.Ceny vstupního a kontrolního vyšetření zde: 


Více informací ohledně metody naleznete na

www.benaudira.sk

Vytvořte si webové stránky zdarma!