Máte dítě s vývojovou dysfázií, poruchou pozornosti ADHD či ADD, dyslexií či jinou dys-poruchou?

Pokud ano, je velmi pravděpodobné, že má Vaše dítě přetrvávající primární reflexy, oslabené sluchové zpracovaní či kombinaci obou vlivů.

Neurovývojová stimulace

(odstranění nežádoucích primárních reflexů)

Primární reflexy jsou během prvního roku života dítěte velmi důležitým faktorem pro správný psychomotorický vývoj dítěte. V průběhu prvního roku dítěte se primární reflexy postupně inhibují (mizí) a nahrazují je posturální reflexy, které máme až do dospělosti a stáří. Pokud se z nějakého důvodu primární reflexy během prvního roku života neinhibují, mohou v následujících obdobích negativně ovlivňovat vývoj dítěte a rozvoj jeho dovedností. V těchto případech hovoříme o přetrvávajících primárních reflexech.

Neurovývojová stimulace se zaměřuje na odstranění těchto nežádoucích primárních reflexů a nastavení posturálních reflexů, které jsou pro člověka žádoucí.

Benaudira

(individualizovaný trénink sluchového zpracování v mozku)

Benaudira je vysoce individualizovaná terapie zaměřená na optimalizaci sluchového zpracování v mozku.

Foniatr Vám pravděpodobně sdělil, že Váš potomek má normální sluch. Znamená to, že Vaše dítě není nedoslýchavé či nemá těžce postižený sluch. Zatímco sluchový orgán je odpovědný za to, co dítě slyší, je mozek ten, který slyšené informace zpracovává. V tomto zpracování mohou někdy vznikat obtíže.

Mnoho dětí s vývojovou dysfázií, poruchami pozornosti nebo specifickými poruchami učení (tzv. dys-poruchy) má sluchové zpracování v mozku oslabené.

Benaudira prostřednictvím tréninku sluchové zpracování v mozku zlepšuje a optimalizuje.

Ing. Lucie Matějcová

"Když se naše vlastní děti střetávají s výzvami, objevujeme v sobě nejen hloubku mateřské lásky, ale i touhu pomáhat ostatním."

V případě dotazů či pro objednání na vstupní konzultaci

prosím vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.

Kontakt

Praha 9 - Vinoř (tělocvična Vincent)

Praha 4 - Braník (Centrum rozvoje dětí Podkova)

Praha 5 - Hlubočepy (StropOFFka z.ú.)

+420 733 139 844

matejcovalucie@seznam.cz

Během terapií bohužel nemohu odpovídat na telefony. 

Prosím vyplňte a odešlete formulář a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.

Děkuji.

Vytvořte si webové stránky zdarma!